هاست اشتراکی ایران - آلمان

مناسب برای سایت های شخصی، فروشگاهی ، شرکتی و پروژه های دانشجویی

پلن های اشتراکی

پلن های 500 مگابایت و 2 گیگابایت ، شامل دامنه رایگان IR هستند .

بر روی تمامی سرویس های ارائه شده ، SSL رایگان ارائه می شود .

Plan A

 • 200MBفضا
 • 8GBپهنای باند
 • یک عددتعداد سایت
 • نامحدوددیتابیس
 • نداردادان دامنه
 • Cpanelکنترل پنل
 • آلمانکشور

 • 3 ماهه 35 هزار تومان
  سالانه 99 هزار تومان


Plan B

 • 500MBفضا
 • 12GBپهنای باند
 • یک عددتعداد سایت
 • نامحدوددیتابیس
 • نداردادان دامنه
 • Cpanelکنترل پنل
 • آلمانکشور

 • 3ماهه 47 هزار تومان
  سالانه 165 هزار تومان


Plan C

 • 1GBفضا
 • 20GBپهنای باند
 • یک عددتعداد سایت
 • نامحدوددیتابیس
 • نداردادان دامنه
 • Cpanelکنترل پنل
 • آلمانکشور

 • 3ماهه 75 هزار تومان
  سالانه 225 هزار تومان


Plan D

 • 2GBفضا
 • 30GBپهنای باند
 • یک عددتعداد سایت
 • نامحدوددیتابیس
 • یک عددادان دامنه
 • Cpanelکنترل پنل
 • آلمانکشور

 • 3ماهه 95 هزار تومان
  سالانه 295 هزار تومان


Plan E

 • 4GBفضا
 • 40GBپهنای باند
 • یک عددتعداد سایت
 • نامحدوددیتابیس
 • دو عددادان دامنه
 • Cpanelکنترل پنل
 • آلمانکشور

 • 3ماهه 124 هزار تومان
  سالانه 395 هزار تومان


Plan F

 • 7GBفضا
 • 60GBپهنای باند
 • یک عددتعداد سایت
 • نامحدوددیتابیس
 • سه عددادان دامنه
 • Cpanelکنترل پنل
 • آلمانکشور

 • 3ماهه 139 هزار تومان
  سالانه 455 هزار تومان


Plan G

 • 10GBفضا
 • 90GBپهنای باند
 • یک عددتعداد سایت
 • نامحدوددیتابیس
 • چهار عددادان دامنه
 • Cpanelکنترل پنل
 • آلمانکشور

 • 3ماهه 154 هزار تومان
  سالانه 525 هزار تومان


Plan H

 • 15GBفضا
 • 120GBپهنای باند
 • یک عددتعداد سایت
 • نامحدوددیتابیس
 • پنج عددادان دامنه
 • Cpanelکنترل پنل
 • آلمانکشور

 • 3ماهه 189 هزار تومان
  سالانه 689 هزار تومان


چرا می بایست از ما سرویس تهیه کنید ؟