ثبت ، تمدید و انتقال

با چند کلیک ، دامنه خود را انتخاب و به صورت آنی ثبت نمائید.

قیمت پسوند های رایج

با چند کلیک دامنه مورد نظر خود را به ثبت برسانید

ثبت آنی ( سالیانه )

374.000 تومان

 

org.

ثبت آنی ( سالیانه )

372.000 تومان

 

net.

ثبت آنی ( سالیانه )

5500 تومان

 

IR.

ثبت آنی ( سالیانه )

269.000 تومان

 

com.

جدول قیمت ها ( تومان )

ثبت دامنه به صورت آنی

دامنه سال ثبت انتقال تمدید
IR. 1 5.500 5.500 5.500
IR. 5 14.900 14.900 14.900
Com. 1 269.000 289.000 289.000
Net. 1 372.000 372.000 372.000
Org. 1 374.000 374.000 374.000
Us. 1 281.000 281.000 281.000
Biz. 1 498.000 498.000 498.000
Info. 1 467.000 467.000 467.000
Co. 1 866.000 866.000 866.000
Me. 1 562.000 562.000 562.000
Mobi. 1 290.000 290.000 290.000
ASIA. 1 433.000 433.000 433.000
In. 1 369.000 369.000 369.000
Click. 1 234.000 234.000 234.000
Live. 1 754.000 754.000 754.000
Xyz. 1 400.000 400.000 400.000
Tv. 1 1.259.000 1.259.000 1.259.000
Link. 1 316.000 316.000 316.000
Name. 1 289.000 289.000 289.000
Tech. 1 1.737.000 1.737.000 1.737.000
Life. 1 981.000 981.000 981.000
Email. 1 652.000 652.000 652.000
Blue. 1 501.000 501.000 501.000
Site. 1 981.000 981.000 981.000
Digital. 1 981.000 981.000 981.000
Art. 1 390.000 390.000 390.000
Shop. 1 1.038.000 1.038.000 1.038.000
Eu. 1 182.000 182.000 182.000

امروز دامنه خود را انتخاب کنید !